Grūtības pakāpe:
00:05:00

Visi uzdevumi:

8p.
1. Valodas kompetence. 1. uzdevums 2p.
2. Valodas kompetence. 2. uzdevums 2p.
3. Valodas kompetence. 3. uzdevums 2p.
4. Valodas kompetence. 6. uzdevums 1p.
5. Valodas kompetence. 6. uzdevums 1p.