Uzdevumi

1. Lasīšana. 1. varianta 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Lasīšana. 2. varianta 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Lasīšana. 1. varianta 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Lasīšana. 2. varianta 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Lasīšana. 1. varianta 3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Lasīšana. 2. varianta 3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Lasīšana. 1. varianta 4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Lasīšana. 2. varianta 4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Lasīšana. 1. varianta 5. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Lasīšana. 2. varianta 5. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Lasīšana. 6. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Lasīšana. 7. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Klausīšanās. 1. varianta 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Klausīšanās. 2. varianta 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Klausīšanās. 1. varianta 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

6
16. Klausīšanās. 2. varianta 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

6
17. Klausīšanās. 3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Valodas kompetence. 1. varianta 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Valodas kompetence. 2. varianta 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Valodas kompetence. 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. Valodas kompetence. 3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Valodas kompetence. 4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Valodas kompetence. 5. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Valodas kompetence. 6. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. Valodas kompetence. 7. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. Valodas kompetence. 8. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

Materiāli skolotājiem