Grūtības pakāpe:
00:09:00

Visi uzdevumi:

17p.
1. Valodas kompetence. 1. varianta 1. uzdevums 3p.
2. Valodas kompetence. 2. varianta 1. uzdevums 3p.
3. Valodas kompetence. 2. uzdevums 3p.
4. Valodas kompetence. 3. uzdevums 2p.
5. Valodas kompetence. 4. uzdevums 1p.
6. Valodas kompetence. 5. uzdevums 1p.
7. Valodas kompetence. 6. uzdevums 1p.
8. Valodas kompetence. 7. uzdevums 1p.
9. Valodas kompetence. 8. uzdevums 2p.