Uzdevumi

1. Lasīšana. 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Lasīšana. 2. uzdevums.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Lasīšana. 3. uzdevums.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Lasīšana. 4. un 5. uzdevums.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Lasīšana. 6. uzdevums.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Lasīšana. 7. uzdevums.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Lasīšana. 8. uzdevums.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Klausīšanās. 1. un 2. uzdevums.

Grūtības pakāpe: vidēja

18
9. Klausīšanās. 3. uzdevums.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Valodas kompetences 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Valodas kompetences 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Valodas kompetences 3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Valodas kompetences 4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Valodas kompetences 5. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Valodas kompetences 6. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Valodas kompetences 7. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Rakstīšanas uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

0

Testi

Metodiskie materiāli