Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

53p.
1. Lasīšana. 1. uzdevums 3p.
2. Lasīšana. 2. uzdevums. 1p.
3. Lasīšana. 3. uzdevums. 1p.
4. Lasīšana. 4. un 5. uzdevums. 2p.
5. Lasīšana. 6. uzdevums. 1p.
6. Lasīšana. 7. uzdevums. 1p.
7. Lasīšana. 8. uzdevums. 3p.
8. Klausīšanās. 1. un 2. uzdevums. 18p.
9. Klausīšanās. 3. uzdevums. 3p.
10. Valodas kompetences 1. uzdevums 4p.
11. Valodas kompetences 2. uzdevums 2p.
12. Valodas kompetences 3. uzdevums 4p.
13. Valodas kompetences 4. uzdevums 3p.
14. Valodas kompetences 5. uzdevums 1p.
15. Valodas kompetences 6. uzdevums 2p.
16. Valodas kompetences 7. uzdevums 4p.
17. Rakstīšanas uzdevums 0p.