Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Lasīšana. 1. uzdevums 3p.
2. Lasīšana. 2. uzdevums. 1p.
3. Lasīšana. 3. uzdevums. 1p.
4. Lasīšana. 4. un 5. uzdevums. 2p.
5. Lasīšana. 6. uzdevums. 1p.
6. Lasīšana. 7. uzdevums. 1p.
7. Lasīšana. 8. uzdevums. 3p.