Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

21p.
1. Klausīšanās. 1. un 2. uzdevums. 18p.
2. Klausīšanās. 3. uzdevums. 3p.
3. Rakstīšanas uzdevums 0p.