Uzdevumi

1. Lietvārdu pareizrakstība un locīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Teksts un tā virsraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Valodas uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Teksta izpratne

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Valodas funkcionālie stili

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Vārdšķiras

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Sinonīmi un antonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Interpunkcijas uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Tiešā un pārnestā nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Teikuma uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Vārda forma teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Vārdšķiru noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Uzruna

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Izsauksmes vārds

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Teikuma virslocekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Teikuma virslocekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Teikuma palīglocekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Teikuma virslocekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Salikts sakārtots teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. Tiešā runa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. Tiešā runa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. Tiešā runa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
27. Tiešā runa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
28. Salikts pakārtots teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
29. Pieturzīmes tiešās runas teikumos

Grūtības pakāpe: vidēja

5
30. Teikumu uzbūves noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
31. Vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
32. Pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
33. Vārda sastāvs

Grūtības pakāpe: vidēja

4
34. SPT grafiskais attēls

Grūtības pakāpe: vidēja

1
35. Viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
36. Lietvārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
37. Tiešā un pārnestā nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
38. Vārdšķiras

Grūtības pakāpe: vidēja

1
39. Lietvārda analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

4
40. Īpašības vārda analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Testi

Materiāli skolotājiem