Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lietvārdu pareizrakstība un locīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Trūkstošo burtu ierakstīšana lietvārdos. Dažādu lietvārdu locījuma formu ierakstīšana teikumā.
2. Teksts un tā virsraksts 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tekstam atbilstoša virsraksta izvēle
3. Valodas uzdevumi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Valodas uzdevumu noteikšana dotajā situācijā. Risinājuma soļos doti visi valodas uzdevumi
4. Teksta izpratne 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izlasi teksta fragmentu! Ieraksti katras darbības veicēja vārdu
5. Valodas funkcionālie stili 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Valodas funkcionālā stila noteikšana dotajam teksta fragmentam. Risinājuma soļos doti visi funkcionālie stili, to pazīmes un lietošanas sfēra.
6. Vārdšķiras 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Vārdšķiru noteikšana (2008. gada ieskaites valodas kompetences teikumos).
7. Sinonīmi un antonīmi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izraksti no teksta sinonīmus dotajiem vārdiem! Izraksti no teksta vārdu, lai izveidotos antonīmu pāris!
8. Interpunkcijas uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pieturzīmju likšana dažādas uzbūves teikumos (2005., 2006., 2007. un 2008. gada valsts ieskaites teikumos). Risinājuma soļos dota teikuma uzbūve un pieturzīmju lietojuma skaidrojums.
9. Tiešā un pārnestā nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vārda tiešās un pārnestās nozīmes lietojuma atšķiršana
10. Teikuma uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Teikumu uzbūves noteikšana (2005., 2006., 2007. un 2008. gada valsts ieskaites teikumos). Risinājuma soļos dota teikuma uzbūve un pieturzīmju lietojuma skaidrojums.
11. Vārdu pareizrakstība 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstība
12. Vārda forma teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lietvārdu lietojums teikumā. Locījuma noteikšana.
13. Vārdšķiru noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vārdšķiru noteikšana teikumā.
14. Uzruna 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmes teikumos ar uzrunu un uzrunas grupu
15. Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Īpašības vārdu salīdzināmo pakāpju formu pareizrakstība.
16. Izsauksmes vārds 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izsauksmes vārda noteikšana tautasdziesmā
17. Pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem.
18. Teikuma virslocekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izteicēja noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dots viss teikuma gramatiskais centrs un izteicēja pasvītrošanas veids.
19. Teikuma virslocekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izteicēja noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dots viss teikuma gramatiskais centrs un izteicēja jautājums.
20. Teikuma palīglocekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Teikuma palīglocekļa noteikšana atbilstoši tā jautājumam
21. Teikuma virslocekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Teikuma priekšmeta noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dots viss teikuma gramatiskais centrs un teikuma priekšmeta pasvītrojuma veids.
22. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienlīdzīgu teikuma locekļu noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dota uzbūve pārējiem varianta teikumiem.
23. Salikts sakārtots teikums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pieturzīmju lietojums saliktā sakārtotā teikumā, teikuma daļu skaita noteikšaa.
24. Tiešā runa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pareiza pieturzīmju lietojuma noteikšana tiešās runas teikumos (2005.-2012. g. valsts ieskaišu teikumi ar tiešo runu).
25. Tiešā runa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmes tiešās runas teikumos ar piebildi sākumā
26. Tiešā runa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmes tiešās runas teikumos ar piebildi beigās
27. Tiešā runa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmes tiešās runas teikumo ar dažādi novietotu piebildi. Risinājuma soļos dots nepareizā teikuma labojums
28. Salikts pakārtots teikums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pieturzīmes saliktā pakārtotā teikumā. Palīgteikuma novietojums saliktā pakārtotā teikumā.
29. Pieturzīmes tiešās runas teikumos 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Pieturzīmes tiešās runas teikumos.
30. Teikumu uzbūves noteikšana 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Teikumu uzbūves noteikšana (vienkārši un salikti teikumi).
31. Vārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vārdu pareizrakstība
32. Pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem
33. Vārda sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Vārda sadalīšana sastāvdaļās
34. SPT grafiskais attēls 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Virsteikuma un palīgteikuma novietojuma noteikšana saliktā pakārtotā teikumā.
35. Viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Viennozīmīgu un daudznozīmigu vārdu atšķiršana
36. Lietvārdu pareizrakstība 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Trūkstošo burtu ierakstīšana dažādu deklināciju vārdos
37. Tiešā un pārnestā nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vārda tiešās un pārnestās nozīmes noteikšana
38. Vārdšķiras 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vārdšķiru noteikšana
39. Lietvārda analīze 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Lietvārda dzimtes, skaitļa, locījuma un deklinācijas noteikšana.
40. Īpašības vārda analīze 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Īpašības vārda dzimtes, skaitļa, pakāpes, galotnes un locījuma noteikšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gatavošanās 6. klases diag. d. latviešu valodā, 1.-10. uzd. 00:10:00 vidēja 21p.
2. Gatavošanās 6. klases diag. d. latviešu valodā, 11.-20. uzd. 00:10:00 vidēja 16p.
3. Gatavošanās 6. klases diag. d. latviešu valodā, 21.-30. uzd. 00:10:00 vidēja 18p.
4. Gatavošanās 6. klases diag. d. latviešu valodā, 31.-40. uzd. 00:10:00 vidēja 25p.