Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

16p.
1. Vārdu pareizrakstība 4p.
2. Vārda forma teikumā 2p.
3. Vārdšķiru noteikšana 1p.
4. Uzruna 1p.
5. Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes 1p.
6. Izsauksmes vārds 1p.
7. Pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem 3p.
8. Teikuma virslocekļi 1p.
9. Teikuma virslocekļi 1p.
10. Teikuma palīglocekļi 1p.