Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

18p.
1. Teikuma virslocekļi 1p.
2. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 1p.
3. Salikts sakārtots teikums 2p.
4. Tiešā runa 1p.
5. Tiešā runa 1p.
6. Tiešā runa 1p.
7. Tiešā runa 1p.
8. Salikts pakārtots teikums 2p.
9. Pieturzīmes tiešās runas teikumos 5p.
10. Teikumu uzbūves noteikšana 3p.