Uzdevumi

1. Lasīšanas daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

0
2. Klausīšanās daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

0

Eksāmenu uzdevumi

1. 1. daļas 2. uzd. Lasīšanas uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. 1. daļas 3. uzd. Lasīšanas uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. 1. daļas 3. uzd. Lasīšanas uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Klausīšanās 1. uzd.

Grūtības pakāpe: vidēja

6
5. Klausīšanās 2. uzd.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Klausīšanās 3. uzd.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. 2. daļas 1. uzd. Valodas kompetences uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. 2. daļas 2. uzd. Valodas kompetences uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. 2. daļas 4. uzd. Valodas kompetences uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. 2. daļas 5. uzd. Valodas kompetences uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. 2. daļas 6. uzd. Valodas kompetences uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
12. 2. daļas 7. uzd. Valodas kompetences uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. 3. daļas 1. uzd. Rakstīšanas uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. 3. daļas 1. uzd. Rakstīšanas uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

Metodiskie materiāli