Uzdevumi

1. Lasīšanas daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

0
2. Klausīšanās daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

0
3. 1. daļas 2. uzd. Lasīšanas uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. 1. daļas 3. uzd. Lasīšanas uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. 1. daļas 3. uzd. Lasīšanas uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Klausīšanās 1. uzd.

Grūtības pakāpe: vidēja

6
7. Klausīšanās 2. uzd.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Klausīšanās 3. uzd.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. 2. daļas 1. uzd. Valodas kompetences uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. 2. daļas 2. uzd. Valodas kompetences uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. 2. daļas 4. uzd. Valodas kompetences uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. 2. daļas 5. uzd. Valodas kompetences uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. 2. daļas 6. uzd. Valodas kompetences uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
14. 2. daļas 7. uzd. Valodas kompetences uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. 3. daļas 1. uzd. Rakstīšanas uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. 3. daļas 1. uzd. Rakstīšanas uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

Materiāli skolotājiem