Uzdevumi

1. Teksta virsraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Rindkopas tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Antonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Sinonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Teikuma virslocekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

6
8. Pieturzīmes teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Pieturzīmes tiešās runas teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Teikuma uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Vārdšķiras

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Vārdu nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Teksta stils

Grūtības pakāpe: vidēja

5
14. Varoņu rakstura īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Varoņu rakstura īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Teksta izpratne

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Sajūtu gleznas

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

Materiāli skolotājiem