Grūtības pakāpe:
00:08:00

Visi uzdevumi:

17p.
1. Teikuma uzbūve 1p.
2. Vārdšķiras 1p.
3. Vārdu nozīme 2p.
4. Teksta stils 5p.
5. Varoņu rakstura īpašības 2p.
6. Varoņu rakstura īpašības 2p.
7. Teksta izpratne 2p.
8. Sajūtu gleznas 2p.