Teorija

Uzdevumi

1. Apgalvojuma atbilstība tekstam

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Lietvārdu locīšana

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Darbojošās personas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Lietvārdu locīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Frazeoloģismi tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Salikto nosaukumu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Īpašības vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. SST un VPT ar VTL

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Skaitļa vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. SST un VPT ar VTL

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Saiklis "un" teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Vietniekvārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: zema

1
16. Apstākļa vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: zema

1
17. Salikts sakārtots teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Salikts pakārtots teikums

Grūtības pakāpe: augsta

1
19. Vārda nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Salikts pakārtots teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Vārda nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Salikts pakārtots teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Vārda izskaņa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Deminutīvu darināšana

Grūtības pakāpe: augsta

1
25. Vārds “kā” teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. Dažādi leksikas slāņi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
27. Vārds “kā” teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
28. Uzruna

Grūtības pakāpe: vidēja

2
29. Uzruna

Grūtības pakāpe: vidēja

1
30. Tiešā runa

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Patstāvīgo vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. Lasīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. Leksikoloģija

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem