Valodas kompetences pārbaude latviešu valodas valsts ieskaitē. Vārds
Latviešu valodas valsts ieskaitē paredzēti 8 uzdevumi valodas kompetences pārbaudei. Šajos uzdevumos paredzēts iegūt 20 punktus, kas ir apmēram 20 % no visa darba punktu kopsummas.
Uzdevumu izpildei atvēlētas 20 minūtes.
Valodas kompetences pārbaudes uzdevumos 20 - 23 % uzdevumu saturiski saistīti ar vārdu.
 
Izglītības standartā paredzētais sasniedzamais rezultāts
Portālā pieejamie materiāli
Raksta vārdus atbilstoši pareizrakstības normām.
 UZDEVUMI
1., 2. Lietvārdu locīšana.
3. Salikto nosaukumu rakstība.
4. Īpašības vārdu pareizrakstība.
5. Skaitļa vārdu pareizrakstība.
6. Vietniekvārdu pareizrakstība.
7. Apstākļa vārdu pareizrakstība.
Nosaka vārda sastāvdaļas un izprot to nozīmi vārdu darināšanā.
 10. Vārda izskaņa.
11. Deminutīvu darināšana.
Nošķir viennozīmīgus un daudznozīmīgus vārdus, šķir vārdu tiešās un pārnestās nozīmes.
 8. Vārda nozīme (viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi).
9. Vārda nozīme (tiešā un pārnestā).
Izmanto savas runas bagātināšanai dažādu slāņu leksiku.  12. Dažādi leksikas slāņi.