Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. Apgalvojuma atbilstība tekstam 3p.
2. Darbojošās personas 1p.
3. Frazeoloģismi tekstā 1p.