Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Vārda nozīme 1p.
2. Vārda nozīme 2p.
3. Deminutīvu darināšana 1p.
4. Dažādi leksikas slāņi 2p.