Grūtības pakāpe:
00:03:00

Visi uzdevumi:

4p.
1. 1. daļas 2. uzd. Lasīšanas uzdevums 2p.
2. 1. daļas 3. uzd. Lasīšanas uzdevums 1p.
3. 1. daļas 3. uzd. Lasīšanas uzdevums 1p.