Grūtības pakāpe:
00:06:00

Visi uzdevumi:

11p.
1. 2. daļas 1. uzd. Valodas kompetences uzdevums 2p.
2. 2. daļas 2. uzd. Valodas kompetences uzdevums 1p.
3. 2. daļas 4. uzd. Valodas kompetences uzdevums 1p.
4. 2. daļas 5. uzd. Valodas kompetences uzdevums 1p.
5. 2. daļas 6. uzd. Valodas kompetences uzdevums 5p.
6. 2. daļas 7. uzd. Valodas kompetences uzdevums 1p.