Uzdevumi

1. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Lasīšana. II daļas 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Lasīšana. II daļas 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Lasīšana. II daļas 3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Valodas sistēmas izpratne. II daļas 4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
7. Lasīšana. II daļas 6. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Valodas sistēmas izpratne. II daļas 7. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Eksāmens latviešu valodā 12. klasei 2017. gadā

Grūtības pakāpe: vidēja

14

Materiāli skolotājiem