10. jūnijs - MATEMĀTIKA II
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dažādu teikumā iederīgu vārda formu veidošana.
2. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pieturzīmju lietojums dažādas uzbūves teikumos.
3. Lasīšana. II daļas 1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Tekstā atrodamās informācijas vispārināšana un pārfrāzēšana.
4. Lasīšana. II daļas 2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Teksta fragmenta temata noteikšana
5. Lasīšana. II daļas 3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vārdu savienojuma nozīmes skaidrojums atbilstoši tā lietojumam tekstā.
6. Valodas sistēmas izpratne. II daļas 4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Darbības vārda personas un skaitļa noteikšana. Darbības vārda personu formu lietojuma pamatojums.
7. Lasīšana. II daļas 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Kontekstam atbilstošas vārda nozīmes izvēle.
8. Valodas sistēmas izpratne. II daļas 7. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Valodas līdzekļu - morfoloģisko, sintaktiski leksisko un sintaktisko - noteikšana un tiem atbilstošo piemēru saskatīšana dotajā teikumā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksāmens latviešu valodā 12. klasei 2017. gadā 00:00:00 vidēja 14 p.