Uzdevumi

1. Klausīšanās. 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Klausīšanās. 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. Lasīšana. 3.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Lasīšana. 3.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
5. Valodas sistēmas izpratne. 4.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
6. Valodas sistēmas izpratne. 4.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Valodas sistēmas izpratne. 5.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Valodas sistēmas izpratne. 5.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Valodas sistēmas izpratne. 5.3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Rakstīšana. 6. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

0
11. Mutvārdu daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

0

Testi

Materiāli skolotājiem