Uzdevumi

1. 1. klausīšanās uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. 2. klausīšanās uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

8
3. 3. klausīšanās uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

10
4. 1. lasīšanas uzdevums (pasaka "Koklētājs un vilks")

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. 2. lasīšanas uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Darbs ar tekstu. Teikumu secība tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

5
7. Darbs ar tekstu. Teksta sadalīšana teikumos

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Gatavošanās. Diagnosticējošais darbs 2015. g.

Grūtības pakāpe: vidēja

36

Materiāli skolotājiem