ONLINE VIDEO KURSS
"LATVIEŠU VALODA 3. KLASEI"

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. klausīšanās uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 6 p.
2. 2. klausīšanās uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 8 p.
3. 3. klausīšanās uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 10 p.
4. 1. lasīšanas uzdevums (pasaka "Koklētājs un vilks") 1. izziņas līmenis vidēja 2 p.
5. 2. lasīšanas uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.
6. Darbs ar tekstu. Teikumu secība tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 5 p.
7. Darbs ar tekstu. Teksta sadalīšana teikumos 2. izziņas līmenis vidēja 3 p.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gatavošanās. Diagnosticējošais darbs 2015. g. 00:00:00 vidēja 36 p.