ONLINE VIDEO KURSS
"LATVIEŠU VALODA 3. KLASEI"
Grūtības pakāpe:
1. 1. klausīšanās uzdevums 6 p.
2. 2. klausīšanās uzdevums 8 p.
3. 3. klausīšanās uzdevums 10 p.
4. 1. lasīšanas uzdevums (pasaka "Koklētājs un vilks") 2 p.
5. 2. lasīšanas uzdevums 2 p.
6. Darbs ar tekstu. Teikumu secība tekstā 5 p.
7. Darbs ar tekstu. Teksta sadalīšana teikumos 3 p.