Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

36p.
1. 1. klausīšanās uzdevums 6p.
2. 2. klausīšanās uzdevums 8p.
3. 3. klausīšanās uzdevums 10p.
4. 1. lasīšanas uzdevums (pasaka "Koklētājs un vilks") 2p.
5. 2. lasīšanas uzdevums 2p.
6. Darbs ar tekstu. Teikumu secība tekstā 5p.
7. Darbs ar tekstu. Teksta sadalīšana teikumos 3p.