Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

25p.
1. Klausīšanās. 1. uzdevums 1p.
2. Klausīšanās. 2. uzdevums 5p.
3. Lasīšana. 3.1. uzdevums 1p.
4. Lasīšana. 3.2. uzdevums 5p.
5. Valodas sistēmas izpratne. 4.1. uzdevums 5p.
6. Valodas sistēmas izpratne. 4.2. uzdevums 1p.
7. Valodas sistēmas izpratne. 5.1. uzdevums 3p.
8. Valodas sistēmas izpratne. 5.2. uzdevums 2p.
9. Valodas sistēmas izpratne. 5.3. uzdevums 2p.
10. Rakstīšana. 6. uzdevums 0p.
11. Mutvārdu daļa 0p.