Uzdevumi

1. Vārda sastāvs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Pirmatnīgu un atvasinātu vārdu grupēšana

Grūtības pakāpe: augsta

5
3. Pirmatnīgu un atvasinātu vārdu atšķiršana

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Priedēklis

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Ar priedēkļiem atvasinātu vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Profesijas nosaukuma darināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Salikteņi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Vārda izskaņa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Salikteņu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Abreviatūras teikumā

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Abreviatūras

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Izsauksmes vārdi dzejā

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Vārda sakne un galotne. Radniecīgi vārdi. Sinonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

21

Materiāli skolotājiem