Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda sastāvs 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka vārda sastāvu.
2. Pirmatnīgu un atvasinātu vārdu grupēšana 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Pirmatnīgu un atvasinātu vārdu noteikšana, grupēšana, atkarībā no vārda sasvāva (pirmatnīgi, atvasināti ar piedēkli, atvasināti ar priedēkli, atvasināti ar piedēkli un priedēkli).
3. Pirmatnīgu un atvasinātu vārdu atšķiršana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pirmatnīgu un atvasinātu vārdu noteikšana.
4. Priedēklis 1. izziņas līmenis zema 2 p. Noteikt priedēkli, ar kuru atvasināts vārds
5. Ar priedēkļiem atvasinātu vārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis zema 1 p. Pareizrakstība vārdos ar priedēkļiem
6. Profesijas nosaukuma darināšana 2. izziņas līmenis zema 1 p. Darina vārdus.
7. Salikteņi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Noteikt vārdus, no kuriem veidots saliktenis
8. Vārda izskaņa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vārda izskaņas noteikšana
9. Salikteņu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ievēro salikteņu pareizrakstību.
10. Abreviatūras teikumā 2. izziņas līmenis zema 1 p. Abreviatūras nozīmes noteikšana pēc konteksta, izvēloties atbilstošo no dotajiem variantiem.
11. Abreviatūras 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pareizā nedēļas dienas nosaukuma saīsinājuma izcvēle no dotajiem variantiem.
12. Izsauksmes vārdi dzejā 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izsauksmes vārdu saskatīšana dzejoļu fragmentos. Instrukcijas ievērošana, precīzi izrakstot saskatītos izsauksmes vārdus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda sakne un galotne. Radniecīgi vārdi. Sinonīmi 00:40:00 vidēja 21 p.