Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda sastāvs 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka vārda sastāvu.
2. Pirmatnīgu un atvasinātu vārdu grupēšana 3. izziņas līmenis augsta 5p. Pirmatnīgu un atvasinātu vārdu noteikšana, grupēšana, atkarībā no vārda sasvāva (pirmatnīgi, atvasināti ar piedēkli, atvasināti ar priedēkli, atvasināti ar piedēkli un priedēkli).
3. Pirmatnīgu un atvasinātu vārdu atšķiršana 1. izziņas līmenis zema 1p. Pirmatnīgu un atvasinātu vārdu noteikšana.
4. Priedēklis 1. izziņas līmenis zema 2p. Noteikt priedēkli, ar kuru atvasināts vārds
5. Ar priedēkļiem atvasinātu vārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis zema 1p. Pareizrakstība vārdos ar priedēkļiem
6. Profesijas nosaukuma darināšana 2. izziņas līmenis zema 1p. Darina vārdus.
7. Salikteņi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Noteikt vārdus, no kuriem veidots saliktenis
8. Vārda izskaņa 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vārda izskaņas noteikšana
9. Salikteņu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ievēro salikteņu pareizrakstību.
10. Abreviatūras teikumā 2. izziņas līmenis zema 1p. Abreviatūras nozīmes noteikšana pēc konteksta, izvēloties atbilstošo no dotajiem variantiem.
11. Abreviatūras 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pareizā nedēļas dienas nosaukuma saīsinājuma izcvēle no dotajiem variantiem.
12. Izsauksmes vārdi dzejā 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Izsauksmes vārdu saskatīšana dzejoļu fragmentos. Instrukcijas ievērošana, precīzi izrakstot saskatītos izsauksmes vārdus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda sakne un galotne. Radniecīgi vārdi. Sinonīmi 00:40:00 vidēja 21p.