Uzdevumi

1. Tiešās runas pareizrakstība

Grūtības pakāpe: augsta

5
2. Tiešās runas pieraksta veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Piebilde teikuma vidū

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Teikuma dalījums tiešās runas un piebildes daļās

Grūtības pakāpe: augsta

2
5. Piebilde teikum sākumā un beigās

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Pareizrakstība teikumos ar uzrunu un uzrunas grupu

Grūtības pakāpe: augsta

3
7. Uzruna un uzrunas grupa teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Tiešās runas teikumi ar uzrunu vai uzrunas grupu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Uzrunas un uzrunas grupas noteikšana teikumos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Vienlīdzīgu teikuma locekļu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Vienlīdzīgu teikuma locekļu paskaidrojošais vārds

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Valodas funkcijas. Tiešā runa. Valodas izcelšanās

Grūtības pakāpe: vidēja

29

Materiāli skolotājiem