Uzdevumi

1. Salikts teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Salikts teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Salikts teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Pieturzīmes saliktā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Salikts sakārtots teikums bez sakārtojuma saikļa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Pieturzīmes saliktā sakārtotā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Salikta sakārtota teikuma veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Palīgteikuma atšķiršana no virsteikuma

Grūtības pakāpe: augsta

2
9. Salikta pakārtota teikuma uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Palīgteikumu skaits saliktā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Salikts teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Pieturzīmju lietojums teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Vienkāršs teikums un salikts teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

18

Materiāli skolotājiem