Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Salikts teikums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Salikta sakārtota un salikta pakārtota teikuma atšķiršana. Risinājuma soļos doti abu varianta teikumu gramatiskie centri.
2. Salikts teikums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Salikta teikuma un vienkārša teikuma atšķiršana. Risinājuma soļos dota salikto teikumu uzbūve.
3. Salikts teikums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Salikta sakārtota un salikta pakārtota teikuma atšķiršana. Risinājuma soļos doti abu varianta teikumu gramatiskie centri.
4. Pieturzīmes saliktā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pieturzīmes saliktā pakārtotā teikumā ar vienu palīgteikumu (palīgteikums novietots pirms vai aiz virsteikuma). Risinājuma soļos dots pakārtojuma vārds un abu daļu gramatiskie centri.
5. Salikts sakārtots teikums bez sakārtojuma saikļa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p.
6. Pieturzīmes saliktā sakārtotā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pieturzīmes saliktā sakārtotā un vienkāršā teikumā. Risinājuma soļos dots teikumu gramatiskais centrs, nepareizajiem variantiem pareizs pieturzīmju lietojums, teikumu uzbūve.
7. Salikta sakārtota teikuma veidošana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p.
8. Palīgteikuma atšķiršana no virsteikuma 2. izziņas līmenis augsta 2 p.
9. Salikta pakārtota teikuma uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Palīgteikuma un virsteikuma atrašanās vieta saliktā pakārtotā teikumā (palīgteikums pirms un aiz virsteikuma; teikums ar vienu palīgteikumu).
10. Palīgteikumu skaits saliktā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Palīgteikumu skaits saliktā pakārtotā teikumā. Risinājuma soļos parādīta salikta pakārtota teikuma uzbūve - teikuma dalījums virsteikumā un palīgteikumā/palīgteikumos.
11. Salikts teikums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Salikta teikuma un vienkārša teikuma atšķiršana. Risinājuma soļos dota salikto teikumu uzbūve.
12. Pieturzīmju lietojums teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Komata lietojuma skaidrojums saliktā un vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dota teikuma uzbūve.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienkāršs teikums un salikts teikums 00:40:00 vidēja 18 p.