Uzdevumi

1. Frazeoloģiskie salīdzinājumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Nozīmei atbilstošs frazeoloģisms

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Frazeoloģisma nozīmes izpratne

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Frazeoloģisma nozīmes noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Frazeoloģismi teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Frazeoloģismi tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Nozīmei atbilstošs slengs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Slenga nozīmes noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Slengs teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Svešvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Internacionālismi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Vārda nozīmes atklāsme teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Tiešās un pārnestās nozīmes noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Vārdi pārnestā nozīmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Vārda nozīmes atklāsme teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Vārdi pārnestā nozīmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Vārdi tiešā nozīmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Daudznozīmīgu vārdu šķirkļa uzbūve

Grūtības pakāpe: augsta

5
21. Sinonīmi un antonīmi

Grūtības pakāpe: zema

2
22. Antonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Sinonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Frazeoloģismi

Grūtības pakāpe: vidēja

37

Materiāli skolotājiem