Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Frazeoloģiskie salīdzinājumi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Frazeoloģismu un to nozīmes izpratne. Pareizās nozīmes izvēle (trīs frazeoloģismi, trīs nozīmes).
2. Nozīmei atbilstošs frazeoloģisms 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nozīmei atbilstoša frazeoloģisma izvēle.
3. Frazeoloģisma nozīmes izpratne 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teikuma turpinājumam piemērota frazeoloģisma izvēle.
4. Frazeoloģisma nozīmes noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Frazeoloģismam atbilstošās nozīmes izvēle.
5. Frazeoloģismi teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Frazeoloģismi teikumā
6. Frazeoloģismi tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. VL.6.3.1.1. Skaidro frazeoloģismu nozīmi kontekstā.
7. Nozīmei atbilstošs slengs 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nozīmei atbilstoša slenga vārda izvēle.
8. Slenga nozīmes noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Slengam atbilstošās nozīmes izvēle.
9. Slengs teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Slenga vārda atpazīšana teikumā
10. Svešvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Svešvārdu noteikšana. Svešvārdu pareizrakstība. Risinājuma soļos dots apvidvārdu skaidrojums. Vērtējums: 1 punkts par pareizu izvēli (kopā 3 punkti).
11. Internacionālismi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Darbā ar interneta resursiem noskaidro, no kuras valodas cēlies vārds, uzzina profesijas aprakstu.
12. Viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Viennozīmīgu un daudznozīmīgu vārdu noteikšana pēc vārdnīcas šķirkļa. Vērtējums: par katru pareizi noteiktu piederības grupu 1 punkts (kopā 2 punkti).
13. Vārda nozīmes atklāsme teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pamatnozīme un atvasinātā nozīme teikumā. Vērtējums: par katru pareizu apgalvojuma novērtējumu 1 punkts (kopā 2 punkti).
14. Tiešās un pārnestās nozīmes noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vārda tiešās un pārnestās nozīmes noteikšana
15. Vārdi pārnestā nozīmē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Noteikt pārnestā nozīmes vārdu savienojumus
16. Viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Viennozīmīgu un daudznozīmīgu vārdu noteikšana pēc vārdnīcas šķirkļa. Vērtējums: par katru pareizi noteiktu piederības grupu 1 punkts (kopā 2 punkti).
17. Vārda nozīmes atklāsme teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pamatnozīme un atvasinātā nozīme teikumā. Vērtējums: par katru pareizu apgalvojuma novērtējumu 1 punkts (kopā 2 punkti).
18. Vārdi pārnestā nozīmē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Noteikt pārnestā nozīmes vārdu savienojumus
19. Vārdi tiešā nozīmē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Noteikt tiešās nozīmes vārdu savienojumus
20. Daudznozīmīgu vārdu šķirkļa uzbūve 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Daudznozīmīgu vārdu šķirkļa uzbūve - šķirkļa vārda, pamatnozīmes un atvasināto nozīmju atšķiršana, frazeoloģismu un lietojuma piemēru pazīšana. Vērtējums: par katru pareizi noteiktu kritēriju 1 punkts (kopā 5 punkti).
21. Sinonīmi un antonīmi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Sinonīmu un antonīmu pāru atšķiršana. Vērtējums: par katru pareizi noteiktu piederības grupu 1 punkts.
22. Antonīmi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Antonīmu pāra otrās daļas noteikšana. Lietvārda un īpašības vārda dzimte. Vērtējums: par pareizā vārda izvēle 1 punkts, par pareizrakstību 1 punkts (kopā 2 punkti).
23. Sinonīmi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sinonīmu pāra noteikšana. Risinājuma soļos doti sinonīmu lietojuma piemēri. Vērtējums: 1 punkts par pareizā vārda izvēli, 1 punkts par pareizu tukšā (nulles) lauka izvēli, 1 punkts par pareizrakstību (kopā 3 punkti).

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Frazeoloģismi 00:50:00 vidēja 37 p.