Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Frazeoloģiskie salīdzinājumi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Frazeoloģismu un to nozīmes izpratne. Pareizās nozīmes izvēle (trīs frazeoloģismi, trīs nozīmes).
2. Nozīmei atbilstošs frazeoloģisms 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nozīmei atbilstoša frazeoloģisma izvēle.
3. Frazeoloģisma nozīmes izpratne 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Teikuma turpinājumam piemērota frazeoloģisma izvēle.
4. Frazeoloģisma nozīmes noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Frazeoloģismam atbilstošās nozīmes izvēle.
5. Frazeoloģismi teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Frazeoloģismi teikumā
6. Frazeoloģismi tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. VL.6.3.1.1. Skaidro frazeoloģismu nozīmi kontekstā.
7. Nozīmei atbilstošs slengs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nozīmei atbilstoša slenga vārda izvēle.
8. Slenga nozīmes noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Slengam atbilstošās nozīmes izvēle.
9. Slengs teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Slenga vārda atpazīšana teikumā
10. Svešvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Svešvārdu noteikšana. Svešvārdu pareizrakstība. Risinājuma soļos dots apvidvārdu skaidrojums. Vērtējums: 1 punkts par pareizu izvēli (kopā 3 punkti).
11. Internacionālismi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Darbā ar interneta resursiem noskaidro, no kuras valodas cēlies vārds, uzzina profesijas aprakstu.
12. Viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Viennozīmīgu un daudznozīmīgu vārdu noteikšana pēc vārdnīcas šķirkļa. Vērtējums: par katru pareizi noteiktu piederības grupu 1 punkts (kopā 2 punkti).
13. Vārda nozīmes atklāsme teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pamatnozīme un atvasinātā nozīme teikumā. Vērtējums: par katru pareizu apgalvojuma novērtējumu 1 punkts (kopā 2 punkti).
14. Tiešās un pārnestās nozīmes noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vārda tiešās un pārnestās nozīmes noteikšana
15. Vārdi pārnestā nozīmē 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noteikt pārnestā nozīmes vārdu savienojumus
16. Viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Viennozīmīgu un daudznozīmīgu vārdu noteikšana pēc vārdnīcas šķirkļa. Vērtējums: par katru pareizi noteiktu piederības grupu 1 punkts (kopā 2 punkti).
17. Vārda nozīmes atklāsme teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pamatnozīme un atvasinātā nozīme teikumā. Vērtējums: par katru pareizu apgalvojuma novērtējumu 1 punkts (kopā 2 punkti).
18. Vārdi pārnestā nozīmē 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noteikt pārnestā nozīmes vārdu savienojumus
19. Vārdi tiešā nozīmē 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noteikt tiešās nozīmes vārdu savienojumus
20. Daudznozīmīgu vārdu šķirkļa uzbūve 2. izziņas līmenis augsta 5p. Daudznozīmīgu vārdu šķirkļa uzbūve - šķirkļa vārda, pamatnozīmes un atvasināto nozīmju atšķiršana, frazeoloģismu un lietojuma piemēru pazīšana. Vērtējums: par katru pareizi noteiktu kritēriju 1 punkts (kopā 5 punkti).
21. Sinonīmi un antonīmi 1. izziņas līmenis zema 2p. Sinonīmu un antonīmu pāru atšķiršana. Vērtējums: par katru pareizi noteiktu piederības grupu 1 punkts.
22. Antonīmi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Antonīmu pāra otrās daļas noteikšana. Lietvārda un īpašības vārda dzimte. Vērtējums: par pareizā vārda izvēle 1 punkts, par pareizrakstību 1 punkts (kopā 2 punkti).
23. Sinonīmi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sinonīmu pāra noteikšana. Risinājuma soļos doti sinonīmu lietojuma piemēri. Vērtējums: 1 punkts par pareizā vārda izvēli, 1 punkts par pareizu tukšā (nulles) lauka izvēli, 1 punkts par pareizrakstību (kopā 3 punkti).

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Frazeoloģismi 00:50:00 vidēja 37p.