Uzdevumi

1. 1. daļa. 1.1. uzdevums. Ziņas par situācijas dalībnieku Ulsiku

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. 1. daļa. 1.2. uzdevums. Ziņas par Ulsika ģimeni

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. 1. daļa. 2. uzdevums. Vārda nozīmes

Grūtības pakāpe: zema

1
4. 1. daļa 3. uzdevums. Sinonīmi

Grūtības pakāpe: zema

1
5. 1. daļa 3.1. uzdevums. Antonīmi

Grūtības pakāpe: zema

1
6. 1. daļa. 3.2. uzdevums. Deminutīvi

Grūtības pakāpe: zema

1
7. 1. daļa. 5.1. uzdevums. Vārdšķiras

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. 1. daļa. 5.2. uzdevums. Vārdšķiru noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. 1. daļa. 6.1. uzdevums. Izjūtu raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. 1. daļa. 6.3. uzdevums. Teikumu veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. 1. daļa. 7.1. uzdevums. Pieturzimju lietojums

Grūtības pakāpe: augsta

1
12. 1. daļa. 7.2. uzdevums. Tiešā runa

Grūtības pakāpe: augsta

2
13. 1. daļa 7.3. uzdevums. Uzruna

Grūtības pakāpe: zema

1
14. 1. daļa. 8. uzdevums. Izlaists burts

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. 1. daļa. 9. uzdevums. Vārdu iedalījums pēc sastāva

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. 2. daļa. 1. uzdevums. Klausīšanās tests

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. 2. daļa. 2. uzdevums. Klausīšanās. Apgalvojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. 2. daļa. Domraksta veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. 2. daļa. Domraksta virsraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. 2. daļa. Rindkopu secība

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Gatavojamies diagnosticējošam darbam 1. variants

Grūtības pakāpe: vidēja

12
2. Gatavojamies diagnosticējošajam darbam 2. variants

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem