Uzdevumi

1. Vārdšķiru noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Virsraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Detalizētas informācijas atrašana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Saziņas situācija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Atslēgas vārdi tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Daudznozīmīgi vārdi populārzinātniskā tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Palīgteikums starp virsteikuma vārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Vārdšķiru noteikšana. Īpašības vārdu un apstākļa vārdu atšķiršana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Populārzinātniskā tekstā lietota vārda nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Daiļliteratūras tekstā lietota vārda nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Sinonīmi darbības vārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Sinonīmi īpašības vārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Sinonīmi lietvārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Teikuma priekšmets un izteicējs (ko dara?)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Teikuma priekšmets un izteicējs (kāds ir?)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Teikuma priekšmets un izteicējs (kas ir?)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Uzruna un uzrunas grupa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Teikuma gramatiskais centrs

Grūtības pakāpe: zema

2
19. Tiešā runa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Vienlīdzīgi teikuma locekļi vienkāršā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Vienlīdzīgi teikuma locekļi vienkāršā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Saiklis "un" teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Vienkārša un salikta teikuma atšķiršana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Salikts teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
25. Teikuma gramatiskais centrs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
26. Teikuma gramatiskais centrs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
27. Valodas funkcionālie stili

Grūtības pakāpe: vidēja

1
28. Teikuma uzbūves noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
29. Vārda sastāva noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
30. Teikuma grafiskajam attēlam atbilstoša teikuma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
31. Salikta pakārtota teikuma savstarpējo daļu saistījuma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
32. Palīgteikuma saskatīšana saliktā pakārtotā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
33. Salikts pakārtots teikums ar palīgteikumu aiz virsteikuma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
34. Vārda sastāvdaļu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

8
35. Salikts sakārtots teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
36. Vietniekvārds kā palīgteikuma ievadītājvārds

Grūtības pakāpe: vidēja

1
37. Tiešā runa

Grūtības pakāpe: vidēja

4
38. Uzruna

Grūtības pakāpe: vidēja

1
39. Uzruna

Grūtības pakāpe: vidēja

1
40. Tiešās runas teikumi ar uzrunu vai uzrunas grupu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
41. Teikuma beigu pieturzīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
42. Pieturzīmju lietojums teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
43. Pieturzīmju lietojums teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
44. Lietvārda izskaņu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
45. Lietvārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
46. Īpašvārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
47. Īpašvārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
48. Salikto nosaukumu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
49. Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
50. Skaitļa vārdu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
51. Skaitļa vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
52. Skaitļa vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
53. Pamata skaitļa vārdu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
54. Kārtas skaitļa vārdu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
55. Kārtas skaitļa vārdu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
56. Skaitļa vārds un lietvārds teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
57. Skaitļa vārds teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
58. Decimāldaļskaitļu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
59. Vietniekvārds

Grūtības pakāpe: vidēja

1
60. Apstākļa vārds

Grūtības pakāpe: vidēja

1
61. Apstākļa vārds

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Interpunkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

11
2. Skaitļa vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

15
3. Pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem