Uzdevumi

1. I daļas 1. uzdevums. Lasīšana. Teikuma papildināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. I daļas 2. uzdevums. Lasīšana. Vārdu nozīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. I daļas 3. uzdevums. Lasīšana. Vārdu nozīmes

Grūtības pakāpe: zema

1
4. I daļas 4. uzdevums. Lasīšana. Informācijas atrašana tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. I daļas 5. uzdevums. Pareizais apgalvojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. I daļas 6. uzdevums. Rakstura īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. I daļas 7. uzdevums. Lasīšana. Kontroljautājumi par tekstu

Grūtības pakāpe: zema

1
8. I daļas 8. uzdevums. Alfabēts

Grūtības pakāpe: zema

8
9. I daļas 9. uzdevums. Lasīšana. Vārdšķiras

Grūtības pakāpe: augsta

2
10. I daļas 10. uzdevums. Lasīšana. Vietniekvārdi

Grūtības pakāpe: zema

3
11. I daļas 11. uzdevums. Vārdšķiras

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. I daļas 12. uzdevums. Pieturzīmju lietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. I daļas 13. uzdevums. Pieturzīmju lietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. II daļas 1. uzdevums. Klausīšanās. Pareizie apgalvojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. II daļas 2. uzdevums. Klausīšanās. Teksta izpratne

Grūtības pakāpe: vidēja

6
16. II daļas 3. uzdevums. Klausīšanās. Teksta izpratne

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. II daļas 4. uzdevums. Klausīšanas. Teksta izpratne

Grūtības pakāpe: zema

2
18. II daļas 5. uzdevums. Tekstveide

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Valsts diagnosticējošā darba I daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

22
2. Valsts diagnosticējošā darba II daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

20

Materiāli skolotājiem