Uzdevumi

1. I daļas 1. uzdevums. Pareizrakstības uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. I daļas 2. uzdevums. Lietvārdu pamatforma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. I daļas 3. uzdevums. Pieturzīmes saliktā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. I daļas 4. uzdevums. Pieturzīmju lietojuma skaidrojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. I daļas 5. uzdevums. Skaitļa vārdu pieraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. I daļas 6. uzdevums. Tekstā ietvertā informācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. I daļas 7. uzdevums. Tekstā ietvertā informācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. I daļas 8. uzdevums. Salīdzinājumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. I daļas 9.uzdevums. Daudznozīmīgi vārdi un vārdi homonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. I daļas 10.uzdevums. Vārdu savienojumu pārnestā nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. I daļas 11.uzdevums. Varoņa rakstura īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. I daļas 12.uzdevums. Viedokļa izteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. II daļas 1.uzdevums. Klausīšanās uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. II daļas 2.uzdevums. Klausīšanās uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

8
15. II daļas 3.uzdevums. Klausīšanās uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. II daļas 4.uzdevums. Klausīšanās uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. III daļas Rakstīšanas uzdevums. Temats

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. III daļas Rakstīšanas uzdevums. Valoda

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Valsts diagnosticējošā darba I daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

20
2. Valsts diagnosticējošā darba II daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

16

Materiāli skolotājiem