Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. I daļas 1. uzdevums. Pareizrakstības uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 3. konjugācijas darbības vārdu, ar priedēkļiem atvasinātu vārdu, ar izskaņu -īgs atvasinātu vārdu un vārdu ar savienojumu -ul- pareizrakstība.
2. I daļas 2. uzdevums. Lietvārdu pamatforma 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lietvārda pamatformas veidošana no ģenitīva formas.
3. I daļas 3. uzdevums. Pieturzīmes saliktā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pieturzīmju ievietošana saliktā pakārtotā teikumā ar palīgteikumu pirms virsteikuma un trim vienlīdzīgiem teikuma locekļiem virsteikumā un saliktā sakkārtotā teikumā, kura daļas saista sakārtojuma saiklis "bet".
4. I daļas 4. uzdevums. Pieturzīmju lietojuma skaidrojums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saliktā sakārtotā teikumā lietoto pieturzīmju nozīmes saskatīšana.
5. I daļas 5. uzdevums. Skaitļa vārdu pieraksts 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Kārtas skaitļa vārdu un pamata skaitļa vārdu atšķiršana. Pieturzīmju lietojuma izpratne kārtas skaitļa vārdu pierakstā, ja tie rakstīti ar cipariem.
6. I daļas 6. uzdevums. Tekstā ietvertā informācija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Tekstā minētās informācijas atrašana.
7. I daļas 7. uzdevums. Tekstā ietvertā informācija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Novērtē tekstā ietverto informāciju un izvēlas pēc satura un struktūras atbilstošāko atbildi.
8. I daļas 8. uzdevums. Salīdzinājumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Salīdzinājumu un to lietošanas tekstā nozīmes saskatīšana.
9. I daļas 9.uzdevums. Daudznozīmīgi vārdi un vārdi homonīmi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Daudznozīmīga vārda/vārda homonīma nozīmes noteikšana, izmantojot vārdnīcas doto informāciju. Vārda atbilstošās nozīmes lietojuma noteikšana pēc konteksta.
10. I daļas 10.uzdevums. Vārdu savienojumu pārnestā nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārnestās nozīmes noteikšana pēc vārda lietojuma kontekstā.
11. I daļas 11.uzdevums. Varoņa rakstura īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Varoņa rakstura īpašību noteikšana pēc konteksta.
12. I daļas 12.uzdevums. Viedokļa izteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Viedokļa argumentācija, izmantojot tekstā minēto informāciju.
13. II daļas 1.uzdevums. Klausīšanās uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Detalizētas informācijas saklausīšana.
14. II daļas 2.uzdevums. Klausīšanās uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 8 p. Detalizētas informācijas saklausīšana un pārveidošana.
15. II daļas 3.uzdevums. Klausīšanās uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Detalizētas informācijas saklausīšana un pārveidošana.
16. II daļas 4.uzdevums. Klausīšanās uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Detalizētas informācijas saklausīšana un salīdzināšana.
17. III daļas Rakstīšanas uzdevums. Temats 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka teksta atbilst'ibu vienam no dotajiem teikumiem.
18. III daļas Rakstīšanas uzdevums. Valoda 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Domraksta valodas novērtēšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts diagnosticējošā darba I daļa 00:00:00 vidēja 20 p. Valsts diagnosticējošā darba I.daļas uzdevumi
2. Valsts diagnosticējošā darba II daļa 00:00:00 vidēja 16 p. Valsts diagnosticējošā darba II.daļas uzdevumi. Klausīšanās pramsju uzdevumi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts diagnosticējošais darbs 2020 00:00:00 vidēja 39 p. Valsts diagnosticējošais darbs 2020.g. Visi uzdevumi.