Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. I daļas 1. uzdevums. Pareizrakstības uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. 3. konjugācijas darbības vārdu, ar priedēkļiem atvasinātu vārdu, ar izskaņu -īgs atvasinātu vārdu un vārdu ar savienojumu -ul- pareizrakstība.
2. I daļas 2. uzdevums. Lietvārdu pamatforma 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lietvārda pamatformas veidošana no ģenitīva formas.
3. I daļas 3. uzdevums. Pieturzīmes saliktā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pieturzīmju ievietošana saliktā pakārtotā teikumā ar palīgteikumu pirms virsteikuma un trim vienlīdzīgiem teikuma locekļiem virsteikumā un saliktā sakkārtotā teikumā, kura daļas saista sakārtojuma saiklis "bet".
4. I daļas 4. uzdevums. Pieturzīmju lietojuma skaidrojums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saliktā sakārtotā teikumā lietoto pieturzīmju nozīmes saskatīšana.
5. I daļas 5. uzdevums. Skaitļa vārdu pieraksts 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kārtas skaitļa vārdu un pamata skaitļa vārdu atšķiršana. Pieturzīmju lietojuma izpratne kārtas skaitļa vārdu pierakstā, ja tie rakstīti ar cipariem.
6. I daļas 6. uzdevums. Tekstā ietvertā informācija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tekstā minētās informācijas atrašana.
7. I daļas 7. uzdevums. Tekstā ietvertā informācija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Novērtē tekstā ietverto informāciju un izvēlas pēc satura un struktūras atbilstošāko atbildi.
8. I daļas 8. uzdevums. Salīdzinājumi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Salīdzinājumu un to lietošanas tekstā nozīmes saskatīšana.
9. I daļas 9.uzdevums. Daudznozīmīgi vārdi un vārdi homonīmi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Daudznozīmīga vārda/vārda homonīma nozīmes noteikšana, izmantojot vārdnīcas doto informāciju. Vārda atbilstošās nozīmes lietojuma noteikšana pēc konteksta.
10. I daļas 10.uzdevums. Vārdu savienojumu pārnestā nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārnestās nozīmes noteikšana pēc vārda lietojuma kontekstā.
11. I daļas 11.uzdevums. Varoņa rakstura īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Varoņa rakstura īpašību noteikšana pēc konteksta.
12. I daļas 12.uzdevums. Viedokļa izteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Viedokļa argumentācija, izmantojot tekstā minēto informāciju.
13. II daļas 1.uzdevums. Klausīšanās uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Detalizētas informācijas saklausīšana.
14. II daļas 2.uzdevums. Klausīšanās uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 8p. Detalizētas informācijas saklausīšana un pārveidošana.
15. II daļas 3.uzdevums. Klausīšanās uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Detalizētas informācijas saklausīšana un pārveidošana.
16. II daļas 4.uzdevums. Klausīšanās uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Detalizētas informācijas saklausīšana un salīdzināšana.
17. III daļas Rakstīšanas uzdevums. Temats 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka teksta atbilst'ibu vienam no dotajiem teikumiem.
18. III daļas Rakstīšanas uzdevums. Valoda 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Domraksta valodas novērtēšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts diagnosticējošā darba I daļa 00:00:00 vidēja 20p. Valsts diagnosticējošā darba I.daļas uzdevumi
2. Valsts diagnosticējošā darba II daļa 00:00:00 vidēja 16p. Valsts diagnosticējošā darba II.daļas uzdevumi. Klausīšanās pramsju uzdevumi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts diagnosticējošais darbs 2020 00:00:00 vidēja 39p. Valsts diagnosticējošais darbs 2020.g. Visi uzdevumi.