Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

20p.
1. I daļas 1. uzdevums. Pareizrakstības uzdevums 4p.
2. I daļas 2. uzdevums. Lietvārdu pamatforma 2p.
3. I daļas 3. uzdevums. Pieturzīmes saliktā teikumā 2p.
4. I daļas 4. uzdevums. Pieturzīmju lietojuma skaidrojums 1p.
5. I daļas 5. uzdevums. Skaitļa vārdu pieraksts 1p.
6. I daļas 6. uzdevums. Tekstā ietvertā informācija 1p.
7. I daļas 7. uzdevums. Tekstā ietvertā informācija 1p.
8. I daļas 8. uzdevums. Salīdzinājumi 2p.
9. I daļas 9.uzdevums. Daudznozīmīgi vārdi un vārdi homonīmi 2p.
10. I daļas 10.uzdevums. Vārdu savienojumu pārnestā nozīme 1p.
11. I daļas 11.uzdevums. Varoņa rakstura īpašības 1p.
12. I daļas 12.uzdevums. Viedokļa izteikšana 2p.