Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. 1.1. uzdevums. Ziņas par situācijas dalībnieku Ulsiku 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot atrast detalizētu informāciju un to pārveidot.
2. 1. daļa. 1.2. uzdevums. Ziņas par Ulsika ģimeni 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot tekstā atrast vajadzīgo informāciju
3. 1. daļa. 2. uzdevums. Vārda nozīmes 1. izziņas līmenis zema 1p. Prot noteikt dažādu vārdu nozīmes.
4. 1. daļa 3. uzdevums. Sinonīmi 1. izziņas līmenis zema 1p. Prot noteikt vārdu virknei kopējo sinonīmu!
5. 1. daļa 3.1. uzdevums. Antonīmi 1. izziņas līmenis zema 1p. Prot noteikt antonīmu pāri!
6. 1. daļa. 3.2. uzdevums. Deminutīvi 1. izziņas līmenis zema 1p. Prot noteikt deminutīvus!
7. 1. daļa. 5.1. uzdevums. Vārdšķiras 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot noteikt vārdšķiras!
8. 1. daļa. 5.2. uzdevums. Vārdšķiru noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot noteikt teikumā lietvārdus, īpašības vārdus un darbības vārdus!
9. 1. daļa. 6.1. uzdevums. Izjūtu raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot raksturot varoņu izjūtas.
10. 1. daļa. 6.3. uzdevums. Teikumu veidi 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot noteikt teikumu iedalījumu pēc uzbūves.
11. 1. daļa. 7.1. uzdevums. Pieturzimju lietojums 3. izziņas līmenis augsta 1p. Prot lietot pieturzīmes salikta teikuma daļu atdalīšanai.
12. 1. daļa. 7.2. uzdevums. Tiešā runa 3. izziņas līmenis augsta 2p. Prot lietot pieturzīmes tiešās runas teikumos!
13. 1. daļa 7.3. uzdevums. Uzruna 1. izziņas līmenis zema 1p. Prot atrast teikumā uzrunu un atdalīt to ar pieturzīmēm!
14. 1. daļa. 8. uzdevums. Izlaists burts 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot rakstīt darbības vārdus tagadnes formās, vārdus, kuros ir skaņu pārmaiņas.
15. 1. daļa. 9. uzdevums. Vārdu iedalījums pēc sastāva 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot noteikt vārdu iedalījumu pēc sastāva
16. 2. daļa. 1. uzdevums. Klausīšanās tests 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot saklausīt detalizētu informāciju
17. 2. daļa. 2. uzdevums. Klausīšanās. Apgalvojumi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot pārveidot detalizētu informāciju
18. 2. daļa. Domraksta veidi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot noteikt domraksta veidu.
19. 2. daļa. Domraksta virsraksts 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot formulēt teksta virsrakstu.
20. 2. daļa. Rindkopu secība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot sagrupēt tekstu loģiskā secībā!

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. 6.2. uzdevums. Teikumu uzbūve Citi vidēja 2p. Prot noteikt teikuma uzbūvi!

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gatavojamies diagnosticējošam darbam 1. variants 00:30:00 vidēja 12p. Nostiprināt zināšanas, gatavojoties diagnosticējošajam darbam.
2. Gatavojamies diagnosticējošajam darbam 2. variants 00:30:00 vidēja 12p. Nostiprināt zināšanas, gatavojoties diagnosticējošajam darbam.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts diagnosticējošais darbs 2022. g. 00:40:00 vidēja 31p. Valsts diagnosticējošā darba 6. klasei latviešu valodā 2022.g. visi uzdevumi.