Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. 1.1. uzdevums. Ziņas par situācijas dalībnieku Ulsiku 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot atrast detalizētu informāciju un to pārveidot.
2. 1. daļa. 1.2. uzdevums. Ziņas par Ulsika ģimeni 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot tekstā atrast vajadzīgo informāciju
3. 1. daļa. 2. uzdevums. Vārda nozīmes 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot noteikt dažādu vārdu nozīmes.
4. 1. daļa 3. uzdevums. Sinonīmi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot noteikt vārdu virknei kopējo sinonīmu!
5. 1. daļa 3.1. uzdevums. Antonīmi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot noteikt antonīmu pāri!
6. 1. daļa. 3.2. uzdevums. Deminutīvi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot noteikt deminutīvus!
7. 1. daļa. 5.1. uzdevums. Vārdšķiras 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot noteikt vārdšķiras!
8. 1. daļa. 5.2. uzdevums. Vārdšķiru noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot noteikt teikumā lietvārdus, īpašības vārdus un darbības vārdus!
9. 1. daļa. 6.1. uzdevums. Izjūtu raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot raksturot varoņu izjūtas.
10. 1. daļa. 6.3. uzdevums. Teikumu veidi 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot noteikt teikumu iedalījumu pēc uzbūves.
11. 1. daļa. 7.1. uzdevums. Pieturzimju lietojums 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Prot lietot pieturzīmes salikta teikuma daļu atdalīšanai.
12. 1. daļa. 7.2. uzdevums. Tiešā runa 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Prot lietot pieturzīmes tiešās runas teikumos!
13. 1. daļa 7.3. uzdevums. Uzruna 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot atrast teikumā uzrunu un atdalīt to ar pieturzīmēm!
14. 1. daļa. 8. uzdevums. Izlaists burts 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot rakstīt darbības vārdus tagadnes formās, vārdus, kuros ir skaņu pārmaiņas.
15. 1. daļa. 9. uzdevums. Vārdu iedalījums pēc sastāva 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot noteikt vārdu iedalījumu pēc sastāva
16. 2. daļa. 1. uzdevums. Klausīšanās tests 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot saklausīt detalizētu informāciju
17. 2. daļa. 2. uzdevums. Klausīšanās. Apgalvojumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot pārveidot detalizētu informāciju
18. 2. daļa. Domraksta veidi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot noteikt domraksta veidu.
19. 2. daļa. Domraksta virsraksts 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot formulēt teksta virsrakstu.
20. 2. daļa. Rindkopu secība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot sagrupēt tekstu loģiskā secībā!

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. 6.2. uzdevums. Teikumu uzbūve Citi vidēja 2 p. Prot noteikt teikuma uzbūvi!

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gatavojamies diagnosticējošam darbam 1. variants 00:30:00 vidēja 12 p. Nostiprināt zināšanas, gatavojoties diagnosticējošajam darbam.
2. Gatavojamies diagnosticējošajam darbam 2. variants 00:30:00 vidēja 12 p. Nostiprināt zināšanas, gatavojoties diagnosticējošajam darbam.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts diagnosticējošais darbs 2022. g. 00:40:00 vidēja 31 p. Valsts diagnosticējošā darba 6. klasei latviešu valodā 2022.g. visi uzdevumi.