Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tiešās runas pareizrakstība 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Pieturzīmju likšana tiešās runas teikumos
2. Tiešās runas pieraksta veidi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Tiešās runas jeb sarunas pieraksta veidu noteikšana
3. Piebilde teikuma vidū 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atrod atbilstošu piebildi.
4. Teikuma dalījums tiešās runas un piebildes daļās 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Teikuma sadalīšana piebildes un tiešās runas daļās, rakstot atbilstošos lielos sākumburtus teikuma sākumā, tiešās runas daļas sākumā un īpašvārdos un liekot kolu, teikuma beigu pieturzīmi un pēdiņas.
5. Piebilde teikum sākumā un beigās 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Veido teikumus ar piebildi sākumā un beigās.
6. Pareizrakstība teikumos ar uzrunu un uzrunas grupu 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Pieturzīmes teikumos ar uzrunu un uzrunas grupu.
7. Uzruna un uzrunas grupa teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzrunas un uzrunas grupas noteikšana teikumā.
8. Tiešās runas teikumi ar uzrunu vai uzrunas grupu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pareiza pieturzīmju lietojuma noteikšana teikumos ar tiešo runu un uzrunu. Pareiza teikuma rakstīšana.
9. Uzrunas un uzrunas grupas noteikšana teikumos 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noteikt, vai teikumā ir uzruna vai uzrunas grupa.
10. Vienlīdzīgu teikuma locekļu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka teikumos vienlīdzīgus teikuma locekļus.
11. Vienlīdzīgu teikuma locekļu paskaidrojošais vārds 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka teikumā vārdu, ko paskaidro vienlīdzīgi teikuma locekļi.
12. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ievēro teikumu ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem pareizrakstību.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas funkcijas. Tiešā runa. Valodas izcelšanās 00:40:00 vidēja 29 p.