Uzdevumi

1. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Lasīšana. II daļas 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Lasīšana. II daļas 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Lasīšana. II daļas 3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Lasīšana. II daļas 4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Lasīšana. II daļas 5. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Valodas sistēmas izpratne. II daļas 6. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Eksāmens latviešu valodā 12. klasei 2015. g.

Grūtības pakāpe: vidēja

14

Materiāli skolotājiem