Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Izvēlies teikumā iederīgo vārda formu!
2. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Atzīmē, kāda sintaktiskā konstrukcija teikumā nav atdalīta ar pieturzīmēm!
3. Lasīšana. II daļas 1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izlasi recenzijas fragmentu par Dailes teātra izrādi „Izraidītie”! Atzīmē precīzāko lasītā recenzijas fragmenta galveno domu!
4. Lasīšana. II daļas 2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Izlasi recenzijas fragmentu par Dailes teātra izrādi „Izraidītie”!Atzīmē, kāds vērtējums izteikts recenzijā!
5. Lasīšana. II daļas 3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Izlasi Normunda Naumaņa recenzijas fragmentu! Izvēlies recenzijā minētā izteiciena precīzāko skaidrojumu! Izvēlies frazeoloģismam atbilstošo skaidrojumu!
6. Lasīšana. II daļas 4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izlasi D. Hanova recenzijas fragmentu! Izlasi savu vienaudžu skaidrojumu izteicienam!
7. Lasīšana. II daļas 5. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izlasi recenziju fragmentus! Atzīmē recenzijās vērtētās izrādes tematu!
8. Valodas sistēmas izpratne. II daļas 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Izlasi Silvijas Radzobes recenziju! Atzīmē valodas funkcionālais stilu un stila valodas raksturīgākās pazīmes!

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksāmens latviešu valodā 12. klasei 2015. g. 00:00:00 vidēja 14p.