Uzdevumi

1. Teksta tipi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Apraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Apraksta veidošana

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Apraksta saturs

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Apraksta daļu noteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

4
6. Vēstījums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Vēstījuma virsraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Vēstījumā izstāstāmie jautājumi

Grūtības pakāpe: vidēja

6
9. Adrese uz aploksnes

Grūtības pakāpe: zema

4
10. Aploksnes noformēšana, izvēloties pareizus elementus un ievērojot pareizrakstību

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Lietišķas vēstules izveidošana, ievērojot pareizrakstību

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Lietišķa vēstule

Grūtības pakāpe: zema

5
13. E-pasta vēstules temata noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. E-pasta adrese

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. E-pasta vēstules izveidošana

Grūtības pakāpe: augsta

6
16. E-pasta vēstules elementi

Grūtības pakāpe: augsta

3
17. Iesniegums

Grūtības pakāpe: vidēja

6
18. Iesnieguma adresants

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Iesnieguma adresāts

Grūtības pakāpe: augsta

3
20. Iesniegums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Iesniegums

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Apraksts. Lietišķa vēstule. Apvidvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

63

Materiāli skolotājiem