Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teksta tipi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teksta tipu noteikšana
2. Apraksts 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta tipa domrakstam atbilstošs temats
3. Apraksta veidošana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāpapildina teikumi par apraksta rakstīšanu, ievietojot tukšajā vietā trūkstošo vārdu.
4. Apraksta saturs 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Jāatbild uz jautājumiem par apraksta saturu.
5. Apraksta daļu noteikšana 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Jānosaka, kura no apraksta daļām ir ievads, galvenā daļa, nobeigums, kā arī jānosaka, kura no daļām ir lieka - neiederas. Apraksta satura izpratne, analīze.
6. Vēstījums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vēstījuma tipa domrakstam atbilstošs temats.
7. Vēstījuma virsraksts 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Domraksta virsraksta analīze, nosakot domraksta veidu.
8. Vēstījumā izstāstāmie jautājumi 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Vēstījuma virsrakstam atbilstošo jautājumu saskatīšana, izveidojot pamatu domraksta plānam.
9. Adrese uz aploksnes 1. izziņas līmenis zema 4 p. No dotajiem elementiem jāsaliek pareizā secībā adrese, kā tā būtu rakstāma uz aploksnes.
10. Aploksnes noformēšana, izvēloties pareizus elementus un ievērojot pareizrakstību 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Jāizvēlas dotie elementi atbilstošā secībā, lai izveidotu adresi, kas rakstāma uz aploksnes adresātam. Katram elementam jābūt gramatiski, ortogrāfiski pareizi uzrakstītam.
11. Lietišķas vēstules izveidošana, ievērojot pareizrakstību 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāizvēlas pareiza uzruna, vēstules autora paraksts un datums.
12. Lietišķa vēstule 1. izziņas līmenis zema 5 p. Veido lietišķas vēstules struktūru.
13. E-pasta vēstules temata noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc e-pasta vēstules teksta nosaka vēstules tematu.
14. E-pasta adrese 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. No dotajām e-pasta adresēm jāizvēlas tā, kura ir piemērota, lai uzsāktu lietišķu saraksti e-pastā. Jāņem vērā datorikā iegūtās zināšanas par e-pasta izveides pamatprincipiem.
15. E-pasta vēstules izveidošana 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Doti e-pasta vēstules elementi sajauktā secībā. Skolēnam jāsaliek tie tā, lai veidotos e-pasta vēstule, atbilstoši lietišķas vēstules prasībām.
16. E-pasta vēstules elementi 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Izmantojot sasvaicināšanās frāzi, pamattekstu un atvadu frāzi, jāizveido e-pasta vēstules teksts, izvēloties atbilstošo elementu, kurā nav gramatiku kļūdu.
17. Iesniegums 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Izveido iesniegumu.
18. Iesnieguma adresants 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Iesnieguma adresants (ģenitīva locījums)
19. Iesnieguma adresāts 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Iesnieguma adresāts (īpašvārds datīva locījumā)
20. Iesniegums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iesnieguma adresāts (īpašvārds datīva locījumā)
21. Iesniegums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iesnieguma adresants (ģenitīva locījums)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apraksts. Lietišķa vēstule. Apvidvārdi 01:20:00 vidēja 63 p.