Uzdevumi

1. Valoda kā sazināšanās līdzeklis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Nevārdiska saziņa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Nevārdiska saziņa

Grūtības pakāpe: augsta

3
4. Vārdiska un nevārdiska saziņa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Tekstveide un teksta uztvere

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Sarunas partneri

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Sarunas partneri

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Dialoga partneri

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Sarunas mērķis

Grūtības pakāpe: augsta

2
10. Saziņas situācija

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Dialoga temats

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Dialoga temats un dalībnieki

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Teksta virsraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Teksta galvenā doma

Grūtības pakāpe: augsta

1
15. Dialoga mērķis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Dialoga uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

6
17. Monologs, dialogs, diskusija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Trūkstošo vārdu ievilkšana dialogā

Grūtības pakāpe: augsta

2
19. Etiķetes nozīmes atpazīšana

Grūtības pakāpe: zema

1
20. Formālās un neformālās telefonsarunas atslēgvārdu sagrupēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

8
21. Informācijas novērtēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Runas vērtēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Runas veids

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. Informācijas avots, informācijas ieguve un izmantošana

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Valodas un rakstības rašanās

Grūtības pakāpe: vidēja

48

Materiāli skolotājiem