Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valoda kā sazināšanās līdzeklis 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Valodas nozīme cilvēku saziņā.
2. Nevārdiska saziņa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Žestu un mīmikas skaidrošana
3. Nevārdiska saziņa 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Nevārdiskas saziņas piemēri tekstā
4. Vārdiska un nevārdiska saziņa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vārdiskas un nevārdiskas saziņas situācijas
5. Tekstveide un teksta uztvere 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Teksta novērtējums: saturs, forma, pareizrakstība.
6. Sarunas partneri 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Runātāju jeb saziņas partneru noteikšana
7. Sarunas partneri 1. izziņas līmenis zema 2 p. Sarunas partneru noteikšana lasītā tekstā
8. Dialoga partneri 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka dialoga partnerus.
9. Sarunas mērķis 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Noskaidrot, kāds ir sarunas mērķis izlasītajā tekstā
10. Saziņas situācija 1. izziņas līmenis zema 1 p. Teksta saturam atbilstoša attēla noteikšana #Jālabo nosacījumi
11. Dialoga temats 2. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka dialoga tematu.
12. Dialoga temats un dalībnieki 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka sarunas partnerus/dalībniekus un paša dialoga tēmu.
13. Teksta virsraksts 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka teksta virsrakstu pēc teksta satura.
14. Teksta galvenā doma 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Nosaka teksta galveno domu.
15. Dialoga mērķis 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka dialoga mērķi.
16. Dialoga uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Sakārto dialoga uzbūves elementus, pamatojoties uz informāciju par darbības vietu un laiku. (VS.6.2.1.6.)
17. Monologs, dialogs, diskusija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Tekstam atbilstoša saziņas veida izvēle.
18. Trūkstošo vārdu ievilkšana dialogā 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Mācās veidot loģisku dialogu. Dialogā jāievieto atbilstošs iztrūkstošais vārds. Vārdi ir doti, pareizais vārds jāievelk atbilstošajā vietā, jāievēro, lai tas atbilst gan saturiski, gan gramatiski.
19. Etiķetes nozīmes atpazīšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Noteikt etiķetes nozīmi.
20. Formālās un neformālās telefonsarunas atslēgvārdu sagrupēšana 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Sagrupēt dotos atslēgas vārdus atbilstoši apraksta tēmai.
21. Informācijas novērtēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ziņas patiesuma novērtēšana.
22. Runas vērtēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Mērķtiecīgi plāno un veido saturīgu, loģisku mutvārdu runu. Vērtē runas saturu.
23. Runas veids 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Runas veida noteikšana runas fragmentam. Informatīvas un svētku runas atšķiršana.
24. Informācijas avots, informācijas ieguve un izmantošana 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Detalizētas informācijas saklausīšana video materiālā. Apgalvojuma patiesuma noteikšana atbilstoši redzētajam un dzirdētajam. Avota ticamības novērtēšana. Viedokļa izteikšana par iegūtās informācijas mērķtiecīgu izmantošanu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas un rakstības rašanās 01:30:00 vidēja 48 p.