Uzdevumi

1. Darbības vārds teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Vārda sastāvs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Darbības vārdu lietojums atbilstoši to nozīmei

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Līdzskaņa z rakstība dažādu vārdšķiru vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Vārdforma "lūdzu" teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Pavēles izteiksmes veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Pozicionālās skaņu pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Vajadzības izteiksme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Līdzskaņa j noteiktā mija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Lietvārda skaitļa kategorija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Atgriezenisko lietvārdu locīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

7
12. Savrupinājumi teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Atgriezenisko darbības vārdu lietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Personvārdi datīvā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Īpašības vārdu "vienreizīgs" un "vienreizējs" lietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Īpašības vārdu "jūtīgs" un "jutīgs" lietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Valodas kultūra. Lietvārds

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Īpašības vārdu locīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Komata lietojums teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Salīdzinājums teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Palīgteikums saliktā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Teikumi ar "cits citam" un "viens otram"

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Komata lietojums palīgteikuma atdalīšanā no pārējās teikuma daļas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Svešvārda nozīmes noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
25. Komata lietojums palīgteikuma atdalīšanā no pārējās teikuma daļas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. Divdabja teiciens teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
27. Pieturzīmes teikumā ar divdabja teicienu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
28. Pieturzīmes dažādas uzbūves teikumos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
29. Interpunkcijas uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
30. Svešvārdu nozīme. Interpunkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
31. Interpunkcija. Lietvārda deklinācija. Darbības vārda konjugācija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
32. Pieturzīmju likšana dažādas uzbūves teikumos

Grūtības pakāpe: vidēja

3
33. Interpunkcijas uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
34. Salikta sakārtota teikuma interpunkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
35. Semikols saliktā sakārtotā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
36. Pieturzīmes saliktā sakārtotā teikumā ar divām daļām

Grūtības pakāpe: vidēja

1
37. Pieturzīmju lietojuma teikumā novērtējums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
38. Pieturzīmju likšana dažādas uzbūves teikumos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
39. Pieturzīmju likšana dažādas uzbūves teikumos II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
40. Pieturzīmju likšana dažādas uzbūves teikumos III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
41. Pieturzīmju likšana dažādas uzbūves teikumos IV

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Gatavošanās latviešu valodas eksāmenam I

Grūtības pakāpe: vidēja

16
2. Gatavošanās latviešu valodas eksāmenam II

Grūtības pakāpe: vidēja

20
3. Gatavošanās latviešu valodas eksāmenam III

Grūtības pakāpe: vidēja

13
4. Gatavošanās latviešu valodas eksāmenam IV

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem