Uzdevumi

1. Latviešu tautas pasaka. Patiesi apgalvojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Latviešu tautas pasaka. Jautājumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Informācija tekstā. Latvijas upes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Teksta virsraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Teikas (Teikumi)

Grūtības pakāpe: augsta

2
6. Latviešu tautas teikas

Grūtības pakāpe: vidēja

8
7. 3. uzdevums. Lasīšana. Apgalvojumi par tēliem

Grūtības pakāpe: zema

6
8. 2.1. uzdevums. Teksta izpratne. Rindkopu atšķiršana

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Testi

1. Lasīšanas uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

30

Materiāli skolotājiem